Wpisz słowo kluczowe

Projekt systemu automatyki dla ZTUOK Konin

kategoria: OCHRONA ŚRODOWISKA
portfolio
Inwestor:
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Koninie
Lokalizacja:
Konin
Date:
2013 ÷ 2015
Szczegóły realizacji

W ramach budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK) w Koninie opracowano projekt systemu automatyki dla instalacji technologicznych spalarni. System obejmuje swoim zasięgiem kocioł opalany odpadami, instalacje parowo-wodne, układ oczyszczania spalin oraz instalacje pomocnicze. System automatyki ma strukturę rozproszoną i wykorzystuje sterowniki PLC, serwery oraz stacje komputerowe. Zaprojektowano również system automatyki zabezpieczeniowej kotła, o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2.