Enter your keyword

System sterowania i nadzoru STUOŚ

IN OCHRONA ŚRODOWISKA
portfolio
Investor Name:
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Published Date:
1 January 1970
Location:
Kielce
Value:
Architecture:
2011 ÷ 2014
About Project

W ramach inwestycji związanej z przebudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Kielcach, wykonano system sterowania i nadzoru Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ). System ma strukturę rozproszoną i zrealizowany jest w technologii DCS. W trakcie eksploatacji system kilkakrotnie podlegał modyfikacjom, z uwagi na zmiany wprowadzane w instalacjach technologicznych Stacji. Regularnie prowadzone są prace serwisowe i konserwacyjne systemu.