Wpisz słowo kluczowe

System sterowania i nadzoru STUOŚ

kategoria: OCHRONA ŚRODOWISKA
portfolio
Inwestor:
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Kielce
Date:
2011 ÷ 2014
Szczegóły realizacji

W ramach inwestycji związanej z przebudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Kielcach, wykonano system sterowania i nadzoru Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ). System ma strukturę rozproszoną i zrealizowany jest w technologii DCS. W trakcie eksploatacji system kilkakrotnie podlegał modyfikacjom, z uwagi na zmiany wprowadzane w instalacjach technologicznych Stacji. Regularnie prowadzone są prace serwisowe i konserwacyjne systemu.