Informacje ogólne

Dozownik Dodatków Firmowych PULSER jest urządzeniem przeznaczonym do dokładnego odmierzania dodatków firmowych, stosowanych do uszlachetniania paliw płynnych, takich jak benzyny oraz oleje napędowe i grzewcze. Dozowanie realizowane jest w trybie „on-line” podczas załadunku autocysterny na terminalu paliw. Dodatki wstrzykiwane są w odpowiedniej proporcji do głównego strumienia produktu w instalacji nalewczej. Elastyczna konstrukcja urządzenia PULSER pozwala na dozowanie od jednego do dwudziestu czterech dodatków poprzez wspólny przepływomierz objętościowy lub poprzez przepływomierze indywidualne. Parametry przepływomierzy są dobrane w taki sposób, aby zapewnić możliwość dokładnego odmierzania szerokiego asortymentu dodatków o różnych właściwościach fizyko-chemicznych.

Dozownik Dodatków Firmowych PULSER funkcjonuje we współpracy z elektronicznymi sterownikami nalewu, które instalowane są na stanowiskach załadunkowych autocystern na terminalach paliw.

Budowa dozownika dodatków firmowych PULSER

Dozownik dodatków firmowych PULSER składa się z monobloków (1), wykonanych ze stali nierdzewnej 316Ti, zawierających:

  • Filtr ochronny o dużej pojemności (osadnik) z automatycznym wskaźnikiem zabrudzenia (3),
  • Zawór dławiący (6), regulujący przepływ dodatku (z funkcją blokady i plombowania),
  • Elektrozawór odcinający – dozujący (2),
  • Zawór zwrotny (5).

Liczba użytych monobloków jest uzależniona od ilości przewidywanych do dozowania dodatków. Monobloki są połączone ze sobą, tworząc rodzaj modułowego kolektora rozgałęźnego, na którego wyjściu dołączony jest jeden wspólny przepływomierz (7). Dodatki firmowe doprowadzane są na wejścia poszczególnych monobloków za pomocą elastycznych węży ciśnieniowych, wyposażonych w szybkozłącza. Do połączenia wyjścia dozownika z instalacją technologiczną stanowiska załadunkowego, również stosowany jest krótki odcinek elastycznego węża ciśnieniowego. Na rurociągu z produktem bazowym zainstalowany jest zawór rozpylająco-wtryskowy (9), pełniący jednocześnie rolę zaworu zwrotnego oraz zaworu ciśnieniowego, stabilizującego przepływ. Tak skonfigurowany dozownik pozwala na dozowanie jednego wybranego dodatku firmowego.

Układ w wykonaniu z jednym, wspólnym przepływomierzem jest przygotowany do bezpośredniego montażu na liczniku produktu bazowego (np. Prime 4) w celu skrócenia przyłącza wyjściowego i tym samym minimalizacji pojemności wspólnych.

Możliwe jest także rozwiązanie, w którym każdy z monobloków jest wyposażony w indywidualny przepływomierz. W tym wariancie możliwe jest jednoczesne dozowanie kilku dodatków firmowych.