Informacje ogólne

Urządzenie kontroli przepełnienia EUS-2 zgodne jest ze standardem europejskim EN13922 oraz standardem amerykańskim API RP1004 dla cystern z dolnym nalewem.

Zapewniona jest pełna zgodność z wyposażeniem cystern w różne warianty okablowania dla zastosowania na całym świecie.

Nowe urządzenie EUS-2, którym od początku 2014r. producent TIMM Elektronik zastąpił dotychczasowe urządzenie EUS-1, automatycznie identyfikuje typ czujnika poziomu (czujniki pięcioprzewodowe lub dwuprzewodowe) jak również typ kontroli uziemienia (z lub bez urządzenia rozpoznającego uziemienie) w momencie podłączenia do autocysterny oraz samoczynnie uruchamia wymagany tryb pracy. Do urządzenia EUS-2 można podłączyć do 8 dwuprzewodowych czujników (typu optycznego lub termistorowego) lub 12 czujników pięcioprzewodowych. Urządzenie EUS-2 sprawdza status czujników poziomu oraz właściwe uziemienie elektrostatyczne autocysterny, a także monitoruje w sposób ciągły właściwe podłączenie węża odzysku oparów. Konsekwentne kontrolowanie wszystkich warunków potrzebnych do zezwolenia na napełnienie zapewnia bezpieczeństwo procesu załadunku. Jasna i wyraźna sygnalizacja wskazuje stan zezwolenia na napełnianie. Dodatkowo wszystkie stany pracy urządzenia prezentowane są jako informacje tekstowe na dużym multifunkcyjnym wyświetlaczu graficznym.

Nowe urządzenie kontroli przepełnienia EUS-2 w sposób ciągły dokonuje autodiagnostyki wszystkich wewnętrznych komponentów oraz zewnętrznych połączeń mających wpływ na bezpieczeństwo. Zastosowanie dwóch samomonitorujących, redundantnych wyjść sterujących gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo funkcjonalne procesu załadunku. Ponadto urządzenie EUS-2 wyposażone jest w dodatkowe wyjścia kontrolne, które są opcjonalnie konfigurowalne dla różnych trybów pracy, a także interfejs szeregowy magistarli danych, przeznaczony do optymalnej kontroli i sygnalizacji w czasie procesu napełniania, zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników.

Główne cechy użytkowe

  • Urządzenie EUS-2 zaprojektowane jest w wykonaniu przeciwybuchowym Ex zgodnie z najnowszymi normami związanymi z Dyrektywą Europejską 94/9/EC (ATEX 95).
  • Przeznaczone jest do stref zagrożonych wybuchem gazu oznaczonych kategorią 1, grupa IIB.
  • Przyjazny użytkownikowi typ ochrony Ex umożliwia otwarcie urządzenia w strefie zagrożonej w celu dokonania konfiguracji lub konserwacji.
  • Rozszerzony zakres temperatury pracy od -40oC do +60oC.
  • Jasna sygnalizacja świetlna LED, widoczna z daleka i pod szerokim kątem (180o).
  • Multifunkcyjny wyświetlacz graficzny, przeznaczony także do konfiguracji urządzenia. Menu dostępne jest w różnych językach.
  • Dostępny jest szeroki zakres wyposażenia, np. skrzynki podłączeniowe Exi wyposażone w gniazdo parkowania dla sygnalizacji „złącze autocysterny w położeniu spoczynkowym”.

 

Akcesoria: