Specjalnością MERRID CONTROLS są systemy i aplikacje IT zapewniające automatyzację procesów logistycznych, związanych z magazynowaniem, przeładunkiem oraz przewozem różnorodnych produktów płynnych i masowych w oparciu o transport samochodowy i kolejowy. Systemy te, łączące rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, informatyki oraz teletechniki, najszersze zastosowanie znalazły w branży paliw płynnych.

Autorski system SAMER®TAS, wspomaga procesy dystrybucji i spedycji paliw w największych krajowych terminalach i bazach magazynowych. Główne zadania systemu obejmują nadzór nad przeładunkiem paliw, rejestrację ilości wydanych produktów, kontrolę ruchu pojazdów na terenie bazy oraz mechanizmy rozliczeniowe wraz z tworzeniem dokumentów spedycyjnych i przesyłaniem informacji do systemu nadrzędnego ERP. System SAMER®TAS umożliwia samoobsługę kierowcy podczas załadunku paliwa i zapewnia elektroniczny obieg dokumentów, co skutkuje skróceniem czasu obsługi klienta i zwiększeniem płynności ruchu autocystern. Ciągły nadzór systemu SAMER®TAS nad procesem technologicznym zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas załadunku paliw i zabezpiecza przed niekontrolowanymi ubytkami produktów.

SAMER®NET to rozwiązanie, które integruje lokalne systemy SAMER®TAS, zainstalowane na poszczególnych bazach magazynowych paliw płynnych, poprzez utworzenie dodatkowej warstwy oprogramowania w postaci centralnego systemu spedycyjnego. System SAMER®NET umożliwia zdalny nadzór i zarządzanie siecią baz magazynowych. W oparciu o zlecenia przekazane z systemu ERP oraz informacje uzyskane z systemów spedycyjnych firm transportujących paliwa, system SAMER®NET w sposób automatyczny tworzy plany załadunku dla lokalnych systemów SAMER®TAS. Dysponowanie produktów i dostęp do raportów zapewniony jest za pośrednictwem Internetu.

System SEMPRe, opracowany dla Przedsiębiorstwa RUCH S.A., wspiera procesy logistyczne kolportażu prasy i czasopism do ponad 20 000 punktów sprzedaży. System zarządza nadziałem, prowadzi gospodarkę magazynową, a także zapewnia wygenerowanie kompletu dokumentów handlowych – specyfikacji dostaw i faktur.

Zobacz więcej…

SAMER®TAS       |       SAMER®NET       |       SEMPRe