Spółka MERRID CONTROLS jako podstawowe cele  uznała jakość świadczonych usług i profesjonalizm działania, czego konsekwencją jest dobór kompetentnej i odpowiedzialnej kadry.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonym procesem rekrutacji.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w MERRID CONTROLS  prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres email: rekrutacja@merrid.com.pl

Warunkiem rozpatrywania aplikacji jest zawarcie w niej klauzuli zgodny dotyczącej danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Merrid Controls Sp. z o.o.”.

Jednocześnie informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merrid Controls Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 12,

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu tej /i przyszłych* rekrutacji,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

*niepotrzebne skreślić

Jeśli zgodna wyrażona w aplikacji nie będzie dotyczyła także przyszłych rekrutacji, po zakończeniu procesu rekrutacji aplikacja kandydata zostanie usunięta.