Spółka MERRID CONTROLS jako podstawowe cele  uznała jakość świadczonych usług i profesjonalizm działania, czego konsekwencją jest dobór kompetentnej i odpowiedzialnej kadry.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonym procesem rekrutacji.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w MERRID CONTROLS  prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres email: rekrutacja@merrid.com.pl

Warunkiem rozpatrywania aplikacji jest zawarcie w niej klauzuli zgodny dotyczącej danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Merrid Controls Sp. z o.o.”.

Jednocześnie informujemy, iż 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merrid Controls Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 12, 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu tej /i przyszłych* rekrutacji, 3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

*niepotrzebne skreślić

Jeśli zgodna wyrażona w aplikacji nie będzie dotyczyła także przyszłych rekrutacji, po zakończeniu procesu rekrutacji aplikacja kandydata zostanie usunięta.

 

Stanowisko: Monter układów automatyki

Miejsce Zatrudnienia: Łódź, ul. Ratajska 12

Zakres obowiązków:
 • Prefabrykacja szaf zasilających, sterowniczych, pulpitów operatorskich itp
 • Wykonywanie prac instalacyjno-montażowych na obiektach Klienta
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych
 • Uruchomienie, konserwacja i naprawa urządzeń automatyki
 • Aktualizacja dokumentacji powykonawczej
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie techniczne (min. Średnie)
 • Doświadczenie w zakresie prac montażowych
 • Czynne prawo jazdy kat. B
Kwalifikacje:
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • Umiejętność posługiwania się zaawansowanymi miernikami elektrycznymi
 • Uprawnienia SEP (min do 1 kV)
Cechy osobowości:
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność
 • Zaangażowanie
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Stanowisko: Programista

Miejsce Zatrudnienia: Łódź, ul. Ratajska 12

Zakres obowiązków:
 • współpraca z zespołem analityków, projektantów, testerów
 • tworzenie baz danych w środowisku Microsoft SQL Server
 • tworzenie rozszerzeń (assembly) dla Microsoft SQL Server w języku C#
 • tworzenie usług sieciowych w języku C#
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne (również studenci ostatnich lat)
 • Doświadczenie: programowanie baz danych
 • Znajomość języków obcych: język angielski min. na poziomie analizy dokumentacji technicznej
Kwalifikacje:
 • znajomość zasad pracy relacyjnych baz danych,
 • znajomość środowiska Microsoft SQL Server oraz języków Transact SQL, XQuery oraz XML
 • znajomość środowiska Microsoft Visual Studio oraz języka C#
Cechy osobowości:
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność
 • Analityczne myślenie
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Stanowisko: Tester oprogramowania

Miejsce Zatrudnienia: Łódź, ul. Ratajska 12

Zakres obowiązków:
 • współpraca z zespołem analityków, projektantów, programistów
 • tworzenie testów, w szczególności – testów automatycznych
 • przeprowadzanie testów różnymi technikami (manualnie i automatycznie)
 • opracowywanie dokumentacji procesu testowania
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne (również studenci ostatnich lat)
 • Doświadczenie: testowanie oprogramowania, programowanie w dowolnym języku
 • Znajomość języków obcych: język angielski min. na poziomie analizy dokumentacji technicznej
Kwalifikacje:
 • Podstawowa znajomość narzędzi do automatyzacji testów
 • Podstawowa znajomość narzędzi do zarządzania testowaniem
 • Podstawowa znajomość języków programowania takich jak: Transact SQL, Delphi, C#
Cechy osobowości:
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność
 • Analityczne myślenie
Forma zatrudnienia: umowa o pracę