Informacje ogólne

Urządzenie kontroli uziemienia EKX-4 2-pole, produkcji TIMM Elektronik GmbH, przeznaczone jest do kontroli uziemienia zbiorników i beczek.

Jest to nowa generacja urządzeń przeznaczona do użytku w strefach zagrożonych wybuchem gazu lub łatwopalnego pyłu, która zastąpiła od kwietnia 2013 r. dotychczasowe urządzenia typów EKS-3, EKN-3, EKK-3 (w wersji 230 V).

Nowe urządzenie EKX-4 zaprojektowane jest, aby zapewnić kontrolowane uziemienie w czasie załadunku zbiorników i beczek. Gwarantuje, że napełnianie prowadzone będzie tylko w przypadku właściwej, niskiej impedancji połączenia uziemiającego. Dopiero kiedy potwierdzone jest właściwe uziemienie, przełączają się lampki sygnalizacyjne oraz wyjście sterujące umożliwiając napełnianie. Jeśli połączenie uziemiające zostanie zakłócone, urządzenie natychmiast przełączy się z powrotem w bezpieczny tryb.

Urządzenie kontroli uziemienia EKX-4 2-pole spełnia wymagania norm europejskich EN 600079 oraz EN 61241 oraz jako urządzenie elektryczne kategorii II 2 G oraz kategorii II 2 D jest odpowiednie do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem określonych jako strefa Z1 lub strefa Z21.

Główne funkcje i ulepszenia:

 • Dozwolone jest otwieranie obudowy podczas pracy w obszarach niebezpiecznych dla gazu
 • System automatycznej diagnostyki sam monitoruje wszystkie funkcje związane z bezpieczeństwem w sposób ciągły
 • Zgodne z NAMUR wyjście sterujące Ex i

 

 • Bezpieczny załadunek i rozładunek kontenerów, beczek i podobnych pojemników
 • Do ładowania materiałów sypkich i łatwopalnych cieczy
 • Do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem gazu i pyłu strefy 1 (kategoria urządzeń II 2 G) i 21 (II 2 D)
 • Kontrolowane odprowadzanie elektryczności statycznej
 • Natychmiastowe przerwanie operacji napełniania w przypadku zakłócenia połączenia uziemienia
 • Zgodne ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi dyrektywami EMC i ATEX

 

 • Po zakupie urządzenie jest gotowe do użycia i fabrycznie skonfigurowane
 • Dodatkowo zakres impedancji może być w łatwy sposób dostosowany do indywidualnnych wymagań na obiekcie
 • Ciągła samokontrola nadmiarowego sygnału wyjściowego
 • Dodatkowe wyjście sterujące
 • Wielobarwny wyświetlacz LED wskazujący stan pracy i diagnozę awarii
 • Wyjątkowo stabilna obudowa, szczególnie odporna na chemikalia i inne wpływy środowiska
 • Kabel uziemiający spiralny lub prosty o długości do 50 metrów
 • Kompatybilne z NAMUR wyjście dla sygnalizacji Exi, które może być ustawione w trybie „statycznym” lub „dynamicznym” dla uzyskania sygnału pulsującego, o ile to jest wymagane
 • Autodiagnostyka wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa funkcji urządzenia

Akcesoria: