HISTORIA FIRMY

Spółka MERRID CONTROLS została utworzona w 1991 roku. Pierwsze lata funkcjonowania firmy przypadły na okres przemian gospodarczych i ustrojowych w naszym kraju. Już w początkowym okresie istnienia, działalność Spółki została ukierunkowana na kompleksową realizację zadań w branży automatyki. Profil firmy określono kierując się perspektywicznym założeniem, że polskie zakłady przemysłowe staną przed koniecznością modernizacji – głównie poprzez automatyzację procesów produkcyjnych.

Jako podstawowe cele firma uznała jakość świadczonych usług i profesjonalizm działania, czego konsekwencją był dobór kompetentnej i odpowiedzialnej kadry.

W ciągu trzydziestu lat swojej działalności Spółka MERRID CONTROLS dokonała dynamicznego rozwoju. Realizując szereg poważnych i nowatorskich projektów, firma zyskała klientów spośród kluczowych firm branży paliwowo-energetycznej. W uznaniu swoich osiągnięć Spółka zdobyła szereg prestiżowych nagród i wyróżnień.

Merrid Controls obecnie

Obecnie załoga Spółki MERRID CONTROLS liczy blisko osiemdziesięciu wysoko wykwalifikowanych pracowników, głównie inżynierów – elektryków, elektroników i informatyków – otwartych na wiedzę i stawiających sobie ambitne zadania zawodowe. Pracownicy Spółki regularnie uzyskują wysoką ocenę od klientów – za profesjonalizm działania i umiejętność prowadzenia prac w trudnych warunkach.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Spółka MERRID CONTROLS koncentruje swoją działalność na projektowaniu i wykonawstwie nowoczesnych oraz niezawodnych systemów automatyki i informatyki dla różnych branż przemysłu.


Usługi oferowane przez MERRID CONTROLS:

Projektowanie:

Opracowywanie koncepcji automatyzacji obiektów i procesów oraz projektów wykonawczych w branży automatyki, informatyki, elektryki i teletechniki. Opracowywanie wycen i zbiorczych zestawień kosztów dla inwestycji.

Kompletacja:

Wybór dostawców sprzętu i urządzeń automatyki, realizacja zamówień, logistyka dostaw urządzeń AKPiA na obiekt.

Montaż:

Instalacja aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń wykonawczych, szaf sterowniczych i rozdzielczych, paneli operatorskich, sprzętu komputerowego. Wykonawstwo tras kablowych i układanie kabli. Prefabrykacja podzespołów automatyki (szafy sterownicze, pulpity itp.).

Oprogramowanie:

Opracowywanie oprogramowania dla sterowników PLC, systemów SCADA i DCS oraz dla systemów informatyki dla przemysłu (MES, CAQ, CMMS, MRP).

Rozruch:

Parametryzacja aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń wykonawczych, uruchamianie szaf sterowniczych i stanowisk operatorskich, testy poprawności pracy systemów automatyki i informatyki na obiektach

Serwis:

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów automatyki, całodobowy telefoniczny hotline, szkolenia dla pracowników klienta.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wysoki poziom oferowanych usług zapewnia wdrożony w Spółce Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2017 i System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018.

Bezpieczeństwo informacji w Spółce Merrid Controls rozumiane jest jako zapewnienie poufności, integralności i dostępności aktywów będących w posiadaniu pracowników.

Wdrożony system obejmuje zasoby w formie papierowej, elektronicznej  oraz sprzęt będący w posiadaniu pracowników Spółki realizujących usługi u Klientów.

ZESPÓŁ

Merrid Controls

O jakości prac wykonywanych przez Merrid Controls Sp. z o.o. decyduje nie tylko organizacja pracy i przyjęte standardy, ale przede wszystkim zespół pracowników.

Załoga Merrid Controls Sp. z o.o. liczy blisko osiemdziesięciu wysoko wykwalifikowanych pracowników – specjalistów z dziedziny automatyki, informatyki i elektryki, otwartych na wiedzę i stawiających sobie oraz innym ambitne zadania zawodowe.

Zespół pracowników Merrid Controls Sp. z o.o. projektuje i wdraża najnowocześniejsze rozwiązania techniczne systemów automatyki i informatyki dla przemysłu.

Większość prac montażowych i uruchomieniowych prowadzona jest na obiektach o ruchu ciągłym, bez zatrzymywania procesów produkcyjnych, w warunkach środowiska zagrożonego wybuchem.

Za profesjonalizm i umiejętność działania w trudnych warunkach pracownicy Spółki Merrid Controls niejednokrotnie uzyskiwali wysoką ocenę zarówno u krajowych jak i u zagranicznych klientów.

PARTNERZY

SiemensFMC_schneider_astor_timm