Główną pozycję wśród realizowanych przez MERRID CONTROLS projektów zajmują różnorodne systemy automatyki, wykorzystujące sterowniki PLC oraz oprogramowanie typu HMI / SCADA do wizualizacji procesów przemysłowych. Wykonujemy zadania o różnej skali – począwszy od układów automatyki pojedynczych maszyn i urządzeń, poprzez rozwiązania dla instalacji procesowych i linii produkcyjnych, aż po rozproszone systemy automatyki typu DCS, zapewniające sterowanie i wizualizację procesów wytwórczych kompletnych zakładów.

W naszych projektach wykorzystujemy sprzęt i oprogramowanie narzędziowe wiodących dostawców sprzętu i urządzeń automatyki, takich jak Schneider Electric, Rockwell Automation, Siemens, Emerson, Endress+Hauser.

Dzięki wszechstronności naszych pracowników oferujmy pełen zakres usług związanych z wdrażaniem, modernizacją i serwisem systemów automatyki. Wykonywane prace obejmują wszystkie etapy realizacji zadania – projektowanie, kompletację dostaw aparatury kontrolno-pomiarowej, prefabrykację szaf sterowniczych, opracowanie oprogramowania aplikacyjnego, montaż urządzeń na obiekcie, uruchomienie systemu i nadzór nad jego wstępną eksploatacją. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wdrożonych systemów automatyki prowadzony jest przez wyspecjalizowany dział naszej firmy.

Nasza lista referencyjna obejmuje systemy automatyki wdrożone w największych przedsiębiorstwach sektora paliwowo-energetycznego, w obiektach gospodarki wodno-ściekowej oraz w zakładach przemysłu chemicznego, metalowego, poligraficznego, celulozowego i kosmetycznego.