Informacje ogólne

Urządzenie kontroli uziemienia EKX-4, produkcji TIMM Elektronik GmbH, przeznaczone jest do kontroli uziemienia autocystern, cystern kolejowych.

Jest to nowa generacja urządzeń przeznaczona do użytku w strefach zagrożonych wybuchem gazu lub łatwopalnego pyłu, która zastąpiła od kwietnia 2013 r. dotychczasowe urządzenia typów EKS-3, EKN-3, EKK-3 (w wersji 230 V).

Nowe urządzenie EKX-4 zaprojektowane jest, aby zapewnić kontrolowane uziemienie w czasie załadunku paliwa do cysterny czy zbiornika. Gwarantuje, że nalew prowadzony będzie tylko w przypadku właściwej, niskiej impedancji połączenia uziemiającego. Dopiero kiedy potwierdzone jest właściwe uziemienie, przełączają się lampki sygnalizacyjne oraz wyjście sterujące umożliwiając nalew. Jeśli połączenie uziemiające zostanie zakłócone, urządzenie natychmiast przełączy się z powrotem w bezpieczny tryb.

Urządzenie kontroli uziemienia EKX-4 spełnia wymagania norm europejskich EN 600079 oraz EN 61241 oraz jako urządzenie elektryczne kategorii II 2 G oraz kategorii II 2 D jest odpowiednie do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem określonych jako strefa Z1 lub strefa Z21.

Główne funkcje i ulepszenia:

 • Jedno urządzenie odpowiednie dla różnych zastosowań
 • Tryby „autocysterna” czy „cysterna kolejowa” programowane są za pomocą wewnętrznego przełącznika
 • Zakres impedancji może być w łatwy sposób dostosowany do indywidualnnych wymagań na obiekcie
 • Udoskonalone zabezpieczenie przeciwko nieuprawnionym manipulacjom na stanowisku nalewczym
 • Spełnia wymagania Dyrektyw EMC oraz ATEX
 • EKX-4 jest przeznaczone do użytku w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem łatwopalnego pyłu
 • Kabel uziemiający o długości do 20 metrów
 • Redundantne wyjścia dla sygnalizacji w sposób ciagły samomonitorujące oraz dodatkowe zapasowe wyjście dla sygnalizacji
 • Kompatybilne z NAMUR wyjście dla sygnalizacji Exi, które może być ustawione w trybie „statycznym” lub „dynamicznym” dla uzyskania sygnału pulsującego, o ile to jest wymagane
 • Autodiagnostyka wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa funkcji urządzenia
 • Kolorowy wyświetlacz LED pokazujący status urządzenia w czasie napełniania oraz inne funkcjonalności dla szybszej diagnostyki błędu
 • Wyższa odporność obudowy urządzenia uziemiającego na warunki środowiskowe, uzyskana poprzez zastosowanie specjalnej powłoki

Akcesoria: