Jako uzupełnienie wdrażanych lub modernizowanych systemów automatyki i informatyki, MERRID CONTROLS wykonuje różnorodne systemy teletechniczne. Są one zazwyczaj integrowane z systemami, dla których mają stanowić wsparcie, a tylko w niektórych przypadkach są projektowane jako autonomicznie i funkcjonujące w sposób niezależny.

Jedną z podstaw bezpieczeństwa obiektów przemysłowych jest zapewnienie odpowiedniej kontroli dostępu do określonych obszarów produkcyjnych, instalacji technologicznych i stanowisk pracy. Do tych zadań projektujemy specjalistyczne systemy KD, funkcjonujące zazwyczaj w oparciu o rozmieszczone na terenie zakładu czytniki i odpowiednio zhierarchizowane karty zbliżeniowe dla uprawnionych osób i pojazdów.

Bezpieczeństwo zakładów przemysłowych i procesów produkcyjnych można też wydatnie zwiększyć poprzez zastosowanie nadzoru wizyjnego. Projektowane przez nas systemy telewizji przemysłowej (CCTV) zapewniają nadzór nad kluczowymi obszarami i instalacjami, a także, dzięki specjalistycznym aplikacjom do analizy obrazu, rozpoznają numery i tablice rejestracyjne pojazdów. Funkcjonalność ta (LPR – Licence Plate Recognization) znajduje zastosowanie przede wszystkim we wdrażanych przez naszą firmę systemach zarządzających logistyką i spedycją towarów w oparciu o transport samochodowy i kolejowy.

W celu szybkiej i jednoznacznej identyfikacji pojazdów, a także opakowań transportowych lub wyrobów, oznakowujemy je za pomocą tagów RFID, które odczytujemy wykorzystując specjalizowane urządzenia odczytujące, o odpowiednim zasięgu.

Uzupełnieniem dla urządzeń kontroli dostępu i telewizji przemysłowej są wykonywane przez naszą firmę systemy łączności dyspozytorskiej (przewodowe i bezprzewodowe), dzięki którym w węzłowych rejonach procesu produkcyjnego lub spedycyjnego zapewnione jest wsparcie i bezpośredni kontakt głosowy z centrum zarządzania.