System SAMER®TAS w swojej podstawowej wersji przeznaczony jest do automatyzacji procesów dystrybucji i magazynowania paliw płynnych w terminalach i bazach magazynowych.

Aktualnie wdrożone są także wersje systemu SAMER®TAS obsługujące procesy dystrybucji i magazynowania innych produktów naftowych (np. oleje, asfalty) oraz biopaliw (alkohol etylowy, estry metylowe), a także biomasy (zrębki, pelet) i granulatów tworzyw sztucznych.
Główne zadania systemu obejmują pomiar i rejestrację ilości przyjmowanych i wydanych produktów, sterowanie i nadzór nad procesem przeładunku, kontrolę ruchu pojazdów na terenie terminala oraz system rozliczeniowy wraz z tworzeniem dokumentów spedycyjnych i wymianę informacji z systemami ERP (np. SAP R/3), spedycyjnymi oraz laboratoryjnymi.
System SAMER®TAS charakteryzuje się budową modułową i może objąć swoim zasięgiem większość instalacji i urządzeń technologicznych. W przypadku baz magazynowych paliw płynnych będą to np. fronty rozładunkowe i załadunkowe, węzły przyjęcia produktu z rurociągu dalekosiężnego, zbiorniki magazynowe, pompownie technologiczne, wagi samochodowe i kolejowe, instalacje ppoż.

Najważniejsze moduły systemu SAMER®TAS:

 • Moduły spedycji samochodowej i planowania przewozu samochodowego,
 • Moduł kontroli ruchu samochodowego,
 • Moduł kontroli dostępu,
 • Moduł nadzoru nad procesem technologicznym (SCADA),
 • Moduły frontu załadunkowego samochodowego i kolejowego:
 • Moduł pompowni,
 • Moduł parku zbiornikowego,
 • Moduły dodatków i biokomponentów,
 • Moduł raportów i bilansów,
 • Moduł laboratoryjny,
 • Moduł CCTV,
 • Moduł samoobsługowych szkoleń BHP,
 • Moduł magazynowy,
 • Moduł dokumentów akcyzowych, interfejs z systemem EMCS.pl,
 • Moduł administracyjny,
 • Moduł diagnostyczny.

Poszczególne moduły systemu SAMER®TAS są dobierane dla konkretnego wdrożenia z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury bazy magazynowej lub terminala oraz potrzeb klienta.

System SAMER®TAS (przy wsparciu centralnego systemu spedycyjnego SAMER®NET) umożliwia samoobsługowe odbiory i przyjęcia produktów transportem samochodowym. Taki model działania zakłada, że kierowcy wywożący lub przywożący produkty samodzielnie wykonują większość operacji, przy minimalnym udziale pracowników zakładu. Istotnym elementem tego rozwiązania są tzw. kioski multimedialne dla kierowców, czyli urządzenia przypominające bankomat, wyposażone w ekran dotykowy, czytnik kart zbliżeniowych, drukarkę laserową, klimatyzator, kamerę i interkom głośnomówiący, przeznaczone do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Samer_foto4

Identyfikowanie kierowcy oraz zespołu pojazdów odbywa się za pomocą kart zbliżeniowych i czytnika wbudowanego w kiosk. Podstawowe funkcje kiosków multimedialnych to:

 • samodzielne przygotowanie planu załadunku (lub planu rozładunku),
 • samodzielny wydruk dokumentów wyjazdowych (dowód wydania lub dowód przyjęcia, świadectwo jakości, list przewozowy),
 • komunikowanie się z operatorem terminala lub operatorem call center (za pomocą interkomu),
 • wykonywanie zdjęć i przekazywanie obrazu z kamery „na żywo” w czasie komunikacji z operatorem call center,
 • wyświetlanie informacji tekstowych dla kierowców (np. o aktualizacji regulaminu), wykonywanie szkoleń z zakresu BHP.

Rozwiązanie samoobsługowe zostało wdrożone w wielu obiektach o dużym natężeniu ruchu i przyczyniło się do znacznego zmniejszenia kolejek pojazdów. Specjalne procedury wprowadzone na stanowiskach nalewczych pozwalają na wykonanie załadunku przez kierowcę bez współudziału miejscowej obsługi. Dzięki temu w bazach magazynowych wykorzystujących system SAMER®TAS czas załadunku około 30.000 litrów paliwa (standardowa pojemność autocysterny) wynosi poniżej 10 minut. Skrócenie czasu obsługi pojedynczej autocysterny w bezpośredni sposób wpływa na zwiększenie możliwości wydawczych bazy magazynowej.

System SAMER®TAS został zintegrowany z funkcjonującymi w bazach magazynowych systemami laboratoryjnymi (LIMS, ELIAS). Dzięki temu kierowca autocysterny otrzymuje komplet dokumentów z jednego źródła, a elektroniczny obieg danych sprawia, że nowe zestawy wyników dostępne są w systemie natychmiast po wykonaniu odpowiednich badań w laboratorium.

System SAMER®TAS umożliwia zdalne uaktualnienie oprogramowania aplikacji warstwy spedycyjnej. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza zarządzanie zmianami w oprogramowaniu. Dodatkowo w razie awarii stacji spedycyjnej można w bardzo prosty i szybki sposób przywrócić pierwotną strukturę katalogów i oprogramowania klienckiego.

Główne korzyści wynikające z użytkowania systemu SAMER®TAS to:

 • Bezobsługowość – kierowca może zarejestrować swoje przybycie wykorzystując kioski multimedialne oraz odebrać wydrukowane dokumenty wyjazdowe bez angażowania pracowników bazy,
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa procesu załadunku poprzez kontrolę uziemienia i przepełnienia cystern,
 • Skrócenie czasu obsługi klienta poprzez automatyzację procesu nalewu i automatyczne generowanie dokumentów przewozowych (listy przewozowe, dowody wydania, dokumenty dostawy oraz świadectwa jakości),
 • Zwiększenie płynności ruchu autocystern poprzez analizę raportów przebywania pojazdów w bazie magazynowej,
 • Ciągły nadzór nad procesem technologicznym poprzez system SCADA, który umożliwia rejestrację i sygnalizację stanów alarmowych oraz blokad technologicznych,
 • Elektroniczna wymiana danych z systemami biznesowymi,
 • Raportowanie czasów pracy poszczególnych urządzeń umożliwiające sprawne serwisowanie oraz zapobieganie awariom,
 • Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dostępem do systemu – odpowiednie profile zabezpieczeń dla operatorów i dyspozytorów,
 • Wspieranie prowadzenia gospodarki magazynowej poprzez archiwizację wydań produktów i dostaw magazynowych,
 • Zabezpieczenie przed niekontrolowanymi ubytkami produktów – raporty i bilanse pozwalające wykazać czas i miejsce wystąpienia ubytków.

Pierwsze wdrożenia systemu SAMER®TAS miały miejsce w latach 1999-2000. Aktualnie system funkcjonuje w 26 dużych obiektach branży paliwowej (13 Terminali Paliwowych PKN ORLEN S.A., 9 Terminal Paliwowych OLPP Sp. z o.o., 4 Terminale Grupy LOTOS S.A.).

System SAMER®TAS jest rozwijany w ślad za nowymi potrzebami logistyki, biznesu i ustawodawstwa. Merrid Controls regularnie opracowuje aktualizacje oprogramowania, które uwzględniają postulaty użytkowników i zwiększają niezawodność systemu oraz bezpieczeństwo pracy. System SAMER®TAS został wyróżniony główną nagrodą GRAND PRIX na Targach Nafta i Gaz.

Otwartość i skalowalność systemu SAMER®TAS stworzyła możliwości jego wdrożeń nie tylko w branży paliw płynnych, ale również u operatorów zajmujących się spedycją innych produktów naftowych (oleje mineralne i syntetyczne, rozpuszczalniki i chemikalia, asfalt  itp.), biopaliw (etanol, estry metylowe) lub szeroko rozumianych produktów masowych (np. granulaty tworzyw sztucznych).

Wdrożenia systemu SAMER®TAS

 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. – dziewięć Baz Paliw (2000 ÷ 2013),
 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – trzynaście Terminali Paliw (2002 ÷ 2012),
 • Grupa Lotos S.A. – cztery Bazy Paliw (2005 ÷ 2014),
 • Orlen Oil Sp. z o.o. – Terminal Ekspedycyjny w Płocku (2009),
 • Orlen Asfalt Sp. z o.o. – Terminal Nalewczy w Trzebini (2008 ÷ 2012),
 • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. – Platforma Logistyczna NPP w Płocku (2009 ÷ 2012),
 • Bioagra S.A. – Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice” (2009 ÷ 2013),
 • Bioagra – Oil S.A. – Zakład Produkcji Estrów w Tychach (2010 ÷ 2013),
 • Baza Paliw Sp. z o.o. (d. APEXIM AB) – Baza Paliw w Mirostowicach Dolnych (2010 ÷ 2012),
 • ORLEN PetroTank Sp. z o.o. – Baza Paliw w Widełce (2010),
 • Rafineria Trzebinia – Terminal Paliw (2012),
 • PachemTech Sp.  z o.o. – Terminal Paliw (2013).