Wpisz słowo kluczowe

System SAMER®Net w PKN Orlen

kategoria: PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Inwestor:
PKN ORLEN S.A.
Lokalizacja:
Płock
Date:
2009 ÷ 2019
Szczegóły realizacji

System SAMER®Net wdrożono jako rozwiązanie, które integruje lokalne systemy SAMER®TAS, zainstalowane w poszczególnych terminalach paliw płynnych, poprzez utworzenie dodatkowej warstwy oprogramowania w postaci centralnego systemu spedycyjnego. System SAMER®Net umożliwia zdalny nadzór i zarządzanie siecią terminali paliw. W oparciu o zlecenia przekazane z systemu SAP Oil&Gas oraz informacje uzyskane z systemów spedycyjnych firm transportujących paliwa, system SAMER®Net w sposób automatyczny tworzy plany załadunku dla lokalnych systemów SAMER®TAS. Dysponowanie produktów i dostęp do raportów zapewniony jest za pośrednictwem Internetu. System SAMER®Net umożliwia pełną samoobsługę kierowcy podczas załadunku paliwa i zapewnia elektroniczny obieg dokumentów, co skutkuje skróceniem czasu obsługi klienta i zwiększeniem płynności ruchu autocystern. W trakcie eksploatacji system SAMER®Net kilkukrotnie poddawano modernizacji i rozbudowie o szereg nowych funkcjonalności. Nad systemem sprawowany jest stały nadzór serwisowy i wsparcie techniczne.