Wpisz słowo kluczowe

Systemy SAMER®TAS dla Terminali Paliw PKN Orlen

kategoria: PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Inwestor:
PKN ORLEN S.A.
Lokalizacja:
Płock
Date:
2002 ÷ 2015
Szczegóły realizacji

W ramach modernizacji infrastruktury magazynowej i dystrybucyjnej, w trzynastu Terminalach Paliw PKN Orlen wdrożono system zarządzania SAMER®TAS. Główne zadania systemu to pomiar i rejestracja ilości wydanych produktów, sterowanie i nadzór nad procesem przeładunku, kontrola ruchu pojazdów na terenie terminala oraz system rozliczeniowy, umożliwiający tworzenie dokumentów spedycyjnych w powiązaniu z centralnym systemem SAMER®Net. Nadzór systemu SAMER®TAS nad procesem technologicznym zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas załadunku paliw i zabezpiecza przed niekontrolowanymi ubytkami produktów. W trakcie eksploatacji wdrożone systemy kilkakrotnie poddawano modernizacji i rozbudowie o nowe funkcjonalności. Dokonano także integracji systemów SAMER®TAS z systemem SAP Oil&Gas. Aktualnie dla systemów SAMER®TAS prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne.