Enter your keyword

Zabezpieczenie zbiorników przed przepełnieniem

IN PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Investor Name:
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Published Date:
1 January 1970
Location:
Warszawa
Value:
Architecture:
2012 ÷ 2015
About Project

System ma za zadanie zabezpieczyć zbiorniki magazynowe przed przepełnieniem i przedostaniem się produktów naftowych do środowiska. System funkcjonuje w oparciu o certyfikowane układy bezpieczeństwa, niezależnie od innych urządzeń i systemów automatyki. Aktualnie system został wdrożony w dwóch Bazach Paliw OLPP Sp. z o.o.