Wpisz słowo kluczowe

Systemy sterowania Stacji Pomp w PERN

kategoria: PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.:
Lokalizacja:
Płock, Gdańsk, Warszawa
Data:
2011
Szczegóły realizacji

Wykonane systemy zapewniają sterowanie, nadzór i wizualizację urządzeń technologicznych trzech Stacji Pomp, obsługujących dalekosiężny rurociąg surowcowy. Systemy w sposób szczegółowy kontrolują parametry pracy pomp w celu zapobiegania awariom i nieplanowanym postojom. Dla zapewnienia maksymalnej ciągłości ruchu obiektu systemy automatyki umożliwiają bezpieczne funkcjonowanie stacji pomp także w sytuacji częściowej awarii układów sterowania.