Enter your keyword

Systemy sterowania Stacji Pomp w PERN

IN PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Investor Name:
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.:
Published Date:
1 January 1970
Location:
Płock, Gdańsk, Warszawa
Value:
Architecture:
2011
About Project

Wykonane systemy zapewniają sterowanie, nadzór i wizualizację urządzeń technologicznych trzech Stacji Pomp, obsługujących dalekosiężny rurociąg surowcowy. Systemy w sposób szczegółowy kontrolują parametry pracy pomp w celu zapobiegania awariom i nieplanowanym postojom. Dla zapewnienia maksymalnej ciągłości ruchu obiektu systemy automatyki umożliwiają bezpieczne funkcjonowanie stacji pomp także w sytuacji częściowej awarii układów sterowania.