Enter your keyword

Instalacje ppoż. w Bazach Paliw OLPP

IN PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Investor Name:
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Published Date:
1 January 1970
Location:
Warszawa
Value:
Architecture:
2009, 2010
About Project

W dwóch Bazach Paliw OLPP Sp. z o.o. wdrożono rozproszone systemy automatyki z przeznaczeniem do sterowania i nadzoru nad stałymi instalacjami ppoż. Systemy zapewniają automatyczne uruchamianie pompowni ppoż. oraz sterowanie zasuw kierunkowych wody i piany – lokalnie, ze stanowisk rozdzielczych oraz zdalnie, z pulpitów operatorskich.