Wpisz słowo kluczowe

Systemy SAMER®TAS w Bazach Paliw PERN

kategoria: PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Inwestor:
PERN S.A.
Lokalizacja:
Warszawa
Date:
1999 ÷ 2019
Szczegóły realizacji

W ramach kolejnych zadań projektowych, w dziewięciu Bazach Paliw PERN S.A., wdrożono system sterowania i nadzoru SAMER®TAS, z przeznaczeniem do automatyzacji procesów przeładunku, magazynowania i dystrybucji produktów naftowych. Systemy zarządzają logistyką transportów w powiązaniu z centralnym systemem spedycyjnym i systemem zarządzania przedsiębiorstwem SAP R3. Ciągły nadzór systemu SAMER®TAS nad procesem technologicznym zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas załadunku paliw i zabezpiecza przed niekontrolowanymi ubytkami produktów. W toku eksploatacji, wdrożone systemy kilkakrotnie poddano modernizacji i rozbudowie o nowe funkcjonalności. Prowadzony jest stały serwis i konserwacja systemów.