Enter your keyword

Systemy SAMER®TAS w Bazach Paliw OLPP

IN PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Investor Name:
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Published Date:
1 January 1970
Location:
Warszawa
Value:
Architecture:
1999 ÷ 2015
About Project

W ramach kolejnych zadań projektowych, w dziewięciu Bazach Paliw OLPP Sp. z o.o., wdrożono system sterowania i nadzoru SAMER®TAS, z przeznaczeniem do automatyzacji procesów przeładunku, magazynowania i dystrybucji produktów naftowych. Systemy zarządzają logistyką transportów w powiązaniu z centralnym systemem spedycyjnym i systemem zarządzania przedsiębiorstwem SAP R3. Ciągły nadzór systemu SAMER®TAS nad procesem technologicznym zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas załadunku paliw i zabezpiecza przed niekontrolowanymi ubytkami produktów. W toku eksploatacji, wdrożone systemy kilkakrotnie poddano modernizacji i rozbudowie o nowe funkcjonalności. Prowadzony jest stały serwis i konserwacja systemów.