Wpisz słowo kluczowe

System SAMER®TAS w Zakładzie PTA

kategoria: PRZEMYSŁ CHEMICZNY
portfolio
Inwestor:
Zakład PTA
Lokalizacja:
Włocławek
Date:
2011
Szczegóły realizacji

Wdrożony Zakładzie PTA we Włocławku system SAMER®TAS zarządza procesami spedycji i logistyki w punkcie załadowczym produkowanych granulatów oraz w magazynie Big-Bag. System SAMER®TAS, we współpracy z zakładowym systemem SAP R/3, tworzy wszystkie wymagane dokumenty spedycyjne i magazynowe oraz zapewnia ich elektroniczny obieg. System podlegał kilkukrotnej modernizacji i rozbudowie. Prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne dla systemu.