Wpisz słowo kluczowe

System Wydobywczy KWB „Bełchatów”

kategoria: ENERGETYKA I GÓRNICTWO
portfolio
Inwestor:
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów"
Lokalizacja:
Bełchatów
Date:
1998 - 2015
Szczegóły realizacji

System Wydobywczy, wdrożony najpierw dla Pola Bełchatów, a następnie dla Pola Szczerców, zapewnia wsparcie dla służb ruchowych Kopalni poprzez kompleksowe monitorowanie pracy układu technologicznego każdej odkrywki. Prowadzona jest bieżąca diagnostyka całego obiektu, wypracowywane są ostrzeżenia i alarmy. Animowany schemat układu technologicznego odkrywki jest prezentowany na wielkowymiarowej tablicy synoptycznej. Ważną funkcjonalnością systemu jest możliwość zdalnego uruchamiania, zatrzymywania i zabezpieczania poszczególnych przenośników taśmowych. System umożliwia także kontrolę limitu zużycia energii, kosztów i energochłonności w poszczególnych strefach czasowych oraz prognozowanie mocy. System dostarcza też danych dla procesu uśredniania jakości węgla. W Systemie tworzone są liczne zestawienia i raporty, udostępniane różnym działom Kopalni. System wspomaga również służby eksploatacyjne Kopalni, umożliwiając precyzyjne prognozowanie remontów.

Wraz z postępującymi zmianami w układzie technologicznym Kopalni, System Wydobywczy podlega ciągłej przebudowie i modernizacji. Kilkakrotnie unowocześniano warstwę sprzętową Systemu, instalując bardziej wydajne serwery, a także zmieniono platformę oprogramowania SCADA. Prowadzony jest stały serwis systemu i pełne wsparcie techniczne.