Wpisz słowo kluczowe

Systemy SAMER®TAS w Bazach Paliw Grupy LOTOS

kategoria: PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Inwestor:
Grupa LOTOS S.A.
Lokalizacja:
Gdańsk
Date:
2005 ÷ 2019
Szczegóły realizacji

Systemy  SAMER®TAS wdrożono w czterech Bazach Paliw Grupy LOTOS dla zapewnienia zarządzania i nadzoru nad procesami spedycyjnymi. Systemy zapewniają nadzór nad przeładunkiem paliw, rejestrację ilości wydanych produktów, kontrolę ruchu pojazdów na terenie bazy oraz tworzenie niezbędnych dokumentów spedycyjnych. System SAMER®TAS, monitorując procesy technologiczne, zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas załadunku paliw i zabezpiecza przed niekontrolowanymi ubytkami produktów. Eksploatowane systemy podlegały kilkukrotnej rozbudowie i modernizacji. Prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne systemów SAMER®TAS.