Enter your keyword

Systemy SAMER®TAS w Bazach Paliw Grupy LOTOS

IN PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Investor Name:
Grupa LOTOS S.A.
Published Date:
1 January 1970
Location:
Gdańsk
Value:
Architecture:
2005 ÷ 2015
About Project

Systemy SAMER®TAS wdrożono w czterech Bazach Paliw Grupy LOTOS dla zapewnienia zarządzania i nadzoru nad procesami spedycyjnymi. Systemy zapewniają nadzór nad przeładunkiem paliw, rejestrację ilości wydanych produktów, kontrolę ruchu pojazdów na terenie bazy oraz tworzenie niezbędnych dokumentów spedycyjnych. System SAMER®TAS, monitorując procesy technologiczne, zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas załadunku paliw i zabezpiecza przed niekontrolowanymi ubytkami produktów. Eksploatowane systemy podlegały kilkukrotnej rozbudowie i modernizacji. Prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne systemów SAMER®TAS.