PULSER DOZOWNIK DODATKÓW FIRMOWYCH

PULSER DOZOWNIK DODATKÓW FIRMOWYCH

Oferta firmy Merrid Controls wzbogaciła się o nowe urządzenie – Dozownik Dodatków Firmowych PULSER. Jest to urządzenie przeznaczone do dokładnego odmierzania dodatków firmowych, stosowanych do uszlachetniania paliw płynnych, takich jak benzyny oraz oleje napędowe i grzewcze. Dozowanie realizowane jest w trybie „on-line” podczas załadunku autocysterny na terminalu paliw. Dodatki wstrzykiwane są w odpowiedniej proporcji do głównego strumienia produktu w instalacji nalewczej. Elastyczna konstrukcja urządzenia PULSER pozwala na dozowanie od jednego do dwudziestu czterech dodatków poprzez wspólny przepływomierz objętościowy lub poprzez przepływomierze indywidualne. Parametry przepływomierzy są dobrane w taki sposób, aby zapewnić możliwość dokładnego odmierzania szerokiego asortymentu dodatków o różnych właściwościach fizyko-chemicznych.

Dozownik Dodatków Firmowych PULSER jest przeznaczony do współpracy z elektronicznymi sterownikami nalewu, które instalowane są na stanowiskach załadunkowych autocystern na terminalach paliw.

Więcej szczegółów technicznych – w najbliższym czasie.