Zadaniem systemu jest wspomaganie analizy wydajności ciągów (linii) produkcyjnych. Na podstawie sygnałów odczytanych ze sterowników PLC, wszystkie przestoje linii (planowane i nieplanowane) są rejestrowane w centralnej bazie danych i odpowiednio klasyfikowane.

System pozwala również na analizę strat związanych z zakłóceniem czasu trwania taktu linii. Czas trwania każdego z taktów linii jest porównywany z zadanym taktem nominalnym (zależnym od wariantu produkcyjnego), a każde jego wydłużenie jest odnotowywane jako strata wydajności.

Analiza danych możliwa jest dzięki narzędziom udostępnionym przez intranetową stronę WWW. Kluczowe informacje o bieżącej produkcji wyświetlane są również na wielkoformatowych monitorach zainstalowanych w biurze Zakładu i na hali produkcyjnej. Dodatkowo z systemem zintegrowane są diodowe tablice świetlne służące do prezentowania wybranych współczynników.

Najważniejsze funkcje systemu:

 • rejestrowanie przestojów linii produkcyjnych na podstawie sygnałów odczytanych ze sterowników PLC
 • rejestrowanie aktualnego czasu trwania taktu poszczególnych linii produkcyjnych odczytanego ze sterowników PLC
 • odwzorowanie planu produkcji zmianowej (obsługa elastycznego czasu trwania zmian produkcyjnych)
 • zarządzanie hierarchiczną strukturą definicji pozwalających na klasyfikację wykrytych przestojów
 • analiza zarejestrowanych danych dotyczących strat wydajności (wykresy Pareto, wykresy płynności pracy linii, czasu trwania taktów, zestawienia zmianowe, dobowe, roczne itp.)
 • wyliczanie kluczowych współczynników dotyczących wydajności (OEE, OEEAPQ)
 • rejestrowanie i analiza przyczyn złomowania wadliwych detali
 • rejestrowanie informacji o wynikach testów i wyliczanie współczynnika FPY
 • rejestrowanie przezbrojeń (na podstawie informacji o produkowanym wariancie, odczytanych ze sterowników PLC)
 • rejestrowanie i prezentacja zdarzeń dwustanowych (alarmy, ostrzeżenia) odczytywanych ze sterowników PLC
 • rejestrowanie i prezentacja wartości analogowych (trendy) odczytywanych ze sterowników PLC