Enter your keyword

System SAMER®TAS w EC4 Łódź

IN POWER INDUSTRY AND MINING
portfolio
Investor Name:
Veolia Energia Łódź S.A.
Location:
Łódź
Date:
2012 ÷ 2014
About Project

System SAMER®TAS wdrożono w EC4 Łódź dla wsparcia gospodarki biomasowej, w zakresie nadzoru procesów spedycji i logistyki dostaw, realizowanych transportem samochodowym i kolejowym. System zapewnia automatyzację, nadzór, usprawnienie oraz uszczelnienie procesów przyjęcia i magazynowania różnych rodzajów biomasy na terenie Zakładu. System funkcjonuje w powiązaniu z rozbudowaną strukturą telewizji przemysłowej. System poddawany był modernizacji i rozbudowie o nowe funkcje.

The SAMER®TAS system was implemented in EC4 Łódź to support the biomass economy, in the scope of the supervision of forwarding and delivery logistics processes, carried out by road and rail transport. The system provides automation, supervision, improvement and sealing of the acceptance and storage processes of various biomass types on the premises of the Plant. The system operates in conjunction with the extended structure of CCTV. The system was modernized and expanded with new functions.