Enter your keyword

System SAMER®TAS w Zakładzie Produkcji Estrów

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Bioagra Oil S.A.
Location:
Tychy
Architecture:
2009 ÷ 2015
About Project

System SAMER®TAS wdrożono w Zakładzie Produkcji Estrów w Tychach (Bioagra Oil S.A.) do zarządzania i nadzoru spedycji samochodowej i kolejowej. W trakcie eksploatacji system poddano modernizacji i rozbudowie o nowe funkcjonalności. Prowadzony jest stały serwis systemu i wsparcie techniczne.

The SAMER®TAS system was implemented in the Ester Production Plant in Tychy (Bioagra Oil S.A.) for the management and supervision of car and railway forwarding. During the operation, the system was modernized and expanded with new functionalities. Continuous system service and technical support are carried out.