Enter your keyword

System sterowania komór ciepłowniczych

IN POWER INDUSTRY AND MINING
portfolio
Investor Name:
Veolia Energia Łódź S.A.
Location:
Łódź
Architecture:
2012
About Project

W ramach zadania przeprowadzono modernizację systemu zdalnego, bezobsługowego sterowania i monitorowania komór ciepłowniczych. Dokonano wymiany sprzętu komunikacyjnego i komputerowego oraz opracowano nową aplikację oprogramowania SCADA. Przeprowadzono także rozbudowę systemu o obsługę nowych komór ciepłowniczych.

As part of the task, the system of remote, maintenance-free control and monitoring of heating chambers was modernized. The communication and computer equipment was exchanged and a new SCADA software application was developed. The system was also expanded to include new heating chambers.