Enter your keyword

System SEMPRe w Ruch S.A.

IN OTHER
portfolio
Investor Name:
RUCH S.A.
Location:
---
Architecture:
2015
About Project

Opracowany dla Przedsiębiorstwa RUCH S.A. system SEMPRe, wspiera procesy logistyczne kolportażu prasy i czasopism do ponad 20 000 punktów sprzedaży. System steruje pracą regałów nadziałowych, prowadzi gospodarkę magazynową, zapewnia wygenerowanie kompletu dokumentów handlowych – specyfikacji dostaw i faktur, a także wspomaga obsługę reklamacji zgłaszanych przez klientów.

Dla wydawców udostępniony jest portal internetowy, za pośrednictwem którego mają dostęp do danych na temat wysokości dostaw i zwrotów, co pozwala na efektywne planowanie zaopatrzenia.

System SEMPRe kilkukrotnie poddawany był modernizacji i rozbudowie o nowe funkcjonalności. Prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne dla systemu.

Developed for Przedsiębiorstwo RUCH S.A. SEMPRe system, supports logistics processes of press and magazines distribution to over 20,000 points of sale. The system controls the work of racks, leads warehouse management, provides a set of commercial documents – specifications of deliveries and invoices, and supports the handling of complaints reported by customers.

Publishers are provided with an internet portal through which they have access to data on the amount of deliveries and returns, which allows for efficient procurement planning.

The SEMPRe system has been modernized and expanded several times with new functionalities. Continuous service and technical support for the system is being carried out.