Enter your keyword

System obsługi zwrotów prasy w Ruch S.A.

IN OTHER
portfolio
Investor Name:
RUCH S.A.
Location:
---
Architecture:
2012 ÷ 2014
About Project

System do obsługi zwrotów prasy został wdrożony w szesnastu Centrach Logistycznych Przedsiębiorstwa Ruch S.A. System steruje pracą stołów skanujących i dokonuje klasyfikacji zwróconych gazet i czasopism. System poddawany był modernizacji i rozbudowie o nowe stanowiska. Prowadzony jest stały serwis systemu.

The system for handling press returns was implemented in sixteen Logistic Centers of Przedsiębiorstwo Ruch S.A. The system controls the work of scanning tables and classifies returned newspapers and magazines. The system was modernized and expanded with new positions. Continuous system service is being carried out.