Enter your keyword

System SAMER®Net dla Grupy LOTOS

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Grupa LOTOS S.A.
Location:
Gdańsk
Architecture:
2013 ÷ 2015
About Project

Dla zapewnienia pełnej samoobsługi kierowcy podczas załadunku paliwa wdrożono Centralny System Spedycyjny SAMER®Net, który integruje systemy SAMER®TAS, zainstalowane w poszczególnych lokalizacjach i umożliwia zdalny nadzór i zarządzanie siecią baz paliw. Na podstawie informacji od firm spedycyjnych i w powiązaniu z systemem zarządzania przedsiębiorstwem SAP R3, system SAMER®Net określa plany załadunku dla lokalnych systemów SAMER®TAS.

To ensure full self-service of the driver during the loading of fuel, the SAMER®Net Central Freight System was implemented, which integrates SAMER®TAS systems installed in individual locations and enables remote supervision and management of the fuel base network. On the basis of information from forwarding companies and in connection with the SAP R3 company management system, SAMER®Net determines the loading plans for local SAMER®TAS systems.