Enter your keyword

Systemy sterowania Stacji Pomp w PERN

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.:
Location:
Płock, Gdańsk, Warszawa
Architecture:
2011
About Project

Wykonane systemy zapewniają sterowanie, nadzór i wizualizację urządzeń technologicznych trzech Stacji Pomp, obsługujących dalekosiężny rurociąg surowcowy. Systemy w sposób szczegółowy kontrolują parametry pracy pomp w celu zapobiegania awariom i nieplanowanym postojom. Dla zapewnienia maksymalnej ciągłości ruchu obiektu systemy automatyki umożliwiają bezpieczne funkcjonowanie stacji pomp także w sytuacji częściowej awarii układów sterowania.

The systems provided ensure control, supervision and visualization of technological devices of three Pump Stations serving a long-range raw material pipeline. The systems control the performance of the pumps in detail to prevent failures and unplanned stops. To ensure maximum continuity of the object’s movement, the automation systems enable safe operation of the pump stations also in the event of partial failure of the control systems.