Enter your keyword

Zabezpieczenie zbiorników przed przepełnieniem

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Location:
Warszawa
Architecture:
2012 ÷ 2015
About Project

System ma za zadanie zabezpieczyć zbiorniki magazynowe przed przepełnieniem i przedostaniem się produktów naftowych do środowiska. System funkcjonuje w oparciu o certyfikowane układy bezpieczeństwa, niezależnie od innych urządzeń i systemów automatyki. Aktualnie system został wdrożony w dwóch Bazach Paliw OLPP Sp. z o.o.

The system is designed to protect storage tanks against overfilling and penetration of petroleum products into the environment. The system operates based on certified safety systems, regardless of other devices and automation systems. Currently, the system has been implemented in two Fuel Depots OLPP Sp. z o.o.