Enter your keyword

Systemy SAMER®TAS w Bazach Paliw Grupy LOTOS

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Grupa LOTOS S.A.
Location:
Gdańsk
Architecture:
2005 ÷ 2015
About Project

Systemy SAMER®TAS wdrożono w czterech Bazach Paliw Grupy LOTOS dla zapewnienia zarządzania i nadzoru nad procesami spedycyjnymi. Systemy zapewniają nadzór nad przeładunkiem paliw, rejestrację ilości wydanych produktów, kontrolę ruchu pojazdów na terenie bazy oraz tworzenie niezbędnych dokumentów spedycyjnych. System SAMER®TAS, monitorując procesy technologiczne, zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas załadunku paliw i zabezpiecza przed niekontrolowanymi ubytkami produktów. Eksploatowane systemy podlegały kilkukrotnej rozbudowie i modernizacji. Prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne systemów SAMER®TAS.

SAMER®TAS systems were implemented in four LOTOS Fuel Deposits to ensure the management and supervision of forwarding processes. The systems provide supervision over the transhipment of fuels, registration of the quantity of products released, control of vehicle traffic on the base and creation of necessary forwarding documents. The SAMER®TAS system, monitoring technological processes, increases the level of safety during fuel loading and protects against uncontrolled losses of products. The operated systems were subject to several extensions and modernization. Continuous service and technical support of SAMER®TAS systems is being carried out.