Enter your keyword

Instalacje ppoż. w Bazach Paliw OLPP

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Location:
Warszawa
Architecture:
2009, 2010
About Project

W dwóch Bazach Paliw OLPP Sp. z o.o. wdrożono rozproszone systemy automatyki z przeznaczeniem do sterowania i nadzoru nad stałymi instalacjami ppoż. Systemy zapewniają automatyczne uruchamianie pompowni ppoż. oraz sterowanie zasuw kierunkowych wody i piany – lokalnie, ze stanowisk rozdzielczych oraz zdalnie, z pulpitów operatorskich.

In two Fuel Depots OLPP Sp. z o.o. distributed automation systems were implemented to control and supervise permanent fire installations The systems provide automatic activation of the fire pumping station and control of directional valves for water and foam – locally, from distribution stations and remotely, from operator panels.