Enter your keyword

System GUTMER w SEMPERTRANS Bełchatów

IN CHEMICAL INDUSTRY
portfolio
Investor Name:
SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o.
Location:
Bełchatów
Architecture:
2003 ÷ 2014
About Project

Prasy wulkanizacyjne taśm przenośnikowych w Zakładach SEMPERTRANS Bełchatów zostały wyposażone w autorski system automatyki GUTMER, umożliwiający kompleksową obsługę procesu produkcyjnego. System ten łączy w sobie funkcjonalności typowych systemów automatyki przemysłowej i systemów informatycznych klasy MES. Główne zadania systemu to nadzór i sterowanie procesami technologicznymi, monitorowanie produkcji, zarządzanie recepturami i dyspozycjami (w powiązaniu z systemem ERP) oraz kontrola jakości wyrobu. System ma strukturę rozproszoną, hierarchiczną. Zrealizowany jest przy wykorzystaniu sterowników PLC, serwerów i komputerowych stacji roboczych. System kilkakrotnie poddawany był modernizacji i rozbudowie – m.in. o moduł analizy przyczyn postojów linii produkcyjnych oraz o interfejs do systemów sterowania wytłaczarek.

Vulcanizing presses of conveyor belts in the SEMPERTRANS Bełchatów plant have been equipped with the proprietary GUTMER automation system that enables comprehensive servicing of the production process. This system combines the functionalities of typical industrial automation systems and MES class information systems. The main tasks of the system are supervision and control of technological processes, production monitoring, management of recipes and dispositions (in connection with the ERP system) and product quality control. The system has a distributed, hierarchical structure. It is realized using PLCs, servers and computer workstations. The system has been subjected to modernization and expansion several times – including o module for the analysis of the causes of shutdowns of production lines and the interface for extruder control systems.