Enter your keyword

System SAMER®TAS w Basell Orlen Polyolefins

IN CHEMICAL INDUSTRY
portfolio
Investor Name:
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
Location:
Płock
Architecture:
2009 ÷ 2015
About Project

System SAMER®TAS wdrożony na Platformie Logistycznej Basell Orlen Polyolefins w Płocku, optymalizuje procesy logistyczne magazynowania i załadunku granulatów PE i PP, transportowanych luzem i workowanych. System współpracuje z korporacyjnym systemem klasy ERP – SAP R/3. System poddawany był kilkukrotnej modernizacji i rozbudowie, m.in. o nowe układy automatyki wag przesypowych. Prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne dla systemu.

SAMER® TAS system based in Płock, optimizes logistics processes for the storage and loading of PE and PP granulates, transported in bulk and bags. The system cooperates with the ERP – SAP R / 3 corporation. The system has been subjected to several upgrades and extensions, including for new flow automation systems. Technical service is provided.