Enter your keyword

System SAMER®Net w OLPP

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Location:
Warszawa
Architecture:
2012 ÷ 2015
About Project

Centralny System Spedycyjny SAMER®Net wdrożono w celu integracji lokalnych systemów SAMER®TAS, zainstalowanych w poszczególnych bazach magazynowych paliw płynnych. SAMER®Net tworzy dodatkową, nadrzędną warstwę oprogramowania, która umożliwia zdalny nadzór i zarządzanie siecią baz paliw. Na podstawie informacji od firm spedycyjnych i w powiązaniu z systemem zarządzania przedsiębiorstwem SAP R3, system SAMER®Net określa plany załadunku dla lokalnych systemów SAMER®TAS.

The SAMER®Net Central Freight System was implemented to integrate local SAMER®TAS systems installed in individual storage facilities for liquid fuels. SAMER®Net creates an additional, superior software layer that allows remote monitoring and management of the fuel base network. On the basis of information from forwarding companies and in connection with the SAP R3 company management system, SAMER®Net determines the loading plans for local SAMER®TAS systems.