Enter your keyword

System SAMER®TAS w Orlen Asfalt

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Orlen Asfalt
Location:
---
Architecture:
2008
About Project

System SAMER®TAS wdrożono w Orlen Asfalt Sp. o.o. do zarządzania spedycją produktów na Terminalu Nalewczym. Po wdrożeniu system podlegał rozbudowie i modernizacji. Aktualnie prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne dla systemu.

The SAMER®TAS system was implemented in Orlen Asfalt Sp. o.o to manage the forwarding of products at the Nitrogen Terminal. After the implementation, the system was subject to expansion and modernization. Currently, there is ongoing service and technical support for the system.