Enter your keyword

Systemy automatyki instalacji produkcyjnych

IN OTHER
portfolio
Investor Name:
Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o.
Location:
Gdańsk
Architecture:
2012 ÷ 2015
About Project

Podczas budowy Zakładu Przetwarzania Celulozy Weyerhaeuser w Gdańsku w latach 2012 ÷ 2013  prowadzono prace instalacyjno-montażowe i uruchomieniowe układów automatyki dla wszystkich instalacji produkcyjnych. W kolejnych latach, podczas rozbudowy Zakładu, wdrożono systemy automatyki dla nowych ciągów produkcyjnych oraz zmodernizowano układy bezpieczeństwa na instalacjach już istniejących.

During the construction of the Weyerhaeuser Cellulose Processing Plant in Gdańsk in 2012-2013, installation and assembly works and commissioning of automation systems for all production installations were carried out. In subsequent years, during the expansion of the Plant, automation systems were implemented for new production lines and safety systems were modernized on existing installations.