Enter your keyword

Systemy automatyki w Zakładach P&G

IN OTHER
portfolio
Investor Name:
Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o.
Location:
Aleksandrów Łódzki
Architecture:
2009 ÷ 2011
About Project

W Zakładach P&G w Aleksandrowie Łódzkim prowadzono zarówno prace wdrożeniowe nowych systemów, jak również przeprowadzano modernizacje i rozbudowę istniejących układów automatyki. Największym projektem wdrożeniowym jest system automatyki instalacji wody procesowej, zrealizowany w roku 2008, później w latach 2009 ÷ 2015 kilkakrotnie modernizowany i rozbudowywany. Inne projekty z tej grupy to system automatyki mediów użytkowych UMS, wykonany w 2010 roku oraz system monitorowania linii produkcyjnych PROFICY zrealizowany w roku 2011.

Spośród licznych prac modernizacyjnych, prowadzonych w Zakładach P&G, należy wymienić wykonanie systemów wizyjnych dla linii pakujących (2010, 2011), przebudowę układu sterowania myjni (2011), rozbudowę i unowocześnienie systemów automatyki instalacji wsadowych SGP (2011), a także modyfikacje układów synchronizacji osi maszyn pakujących (2010 ÷ 2014). Ważnym zadaniem, realizowanym w Zakładach P&G od roku 2012, jest modernizacja maszyn produkcyjnych w zakresie układów bezpieczeństwa.

In P & G Works in Aleksandrów Łódzki, both implementation works for new systems were carried out, as well as modernization and extension of existing automation systems. The largest implementation project is the process water automation system, implemented in 2008, later in 2009 ÷ 2015 several times modernized and expanded. Other projects in this group are the UMS utility media automation system, made in 2010 and the PROFICY production line monitoring system implemented in 2011.

Among the numerous modernization works carried out at P & G plants, we should mention the implementation of vision systems for packaging lines (2010, 2011), reconstruction of the car wash control system (2011), extension and modernization of SGP batch automation systems (2011), as well as modifications of axle synchronization systems packaging machines (2010 ÷ 2014). An important task carried out at Zakłady P & G since 2012 is the modernization of production machines in the field of safety systems.