Enter your keyword

Systemy PiA w Zakładach Gillette w Łodzi

IN OTHER
portfolio
Investor Name:
Gillette Poland International Sp. z o.o.
Location:
Łódź
Architecture:
2009 ÷ 2011
About Project

W Zakładach Gillette w Łodzi zrealizowano kilka zadań w branży pomiarów i automatyki. Między innymi zaprojektowano i wykonano system detekcji wodoru w pomieszczeniach produkcyjnych i w akumulatorowni oraz system automatyki dla robota pakującego. Dokonano rozbudowy systemu monitorowania produkcji ActivPlant. Prowadzono też prace związane z modernizacją układów automatyki maszyn produkcyjnych typu BAM.

Several tasks in the measurement and automation industry were implemented at Zakłady Gillette in Łódź. Among other things, a hydrogen detection system was designed and made in production rooms and in a battery room as well as an automation system for a packaging robot. The ActivPlant production monitoring system has been expanded. Work was also carried out related to the modernization of automation systems for BAM production machines.