Enter your keyword

System SAMER®TAS na Terminalu Naftowym PERN

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.:
Location:
Płock, Gdańsk, Warszawa
Architecture:
2013 ÷ 2015
About Project

Wdrożony na Terminalu Naftowym PERN w Gdańsku system SAMER®TAS przeznaczony jest do zarządzania, nadzoru i automatyzacji procesów magazynowania i przeładunku ropy naftowej. System zapewnia kontrolę nad pracą pomp i procesami tłoczenia, prowadzi rejestrację ilości przyjętego, magazynowanego i wyekspediowanego produktu oraz zabezpiecza przed niekontrolowanymi ubytkami. System przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa procesów technologicznych i ogranicza awarie urządzeń. System umożliwia tworzenie niezbędnych dokumentów handlowych i zapewnia ich elektroniczny obieg.

The SAMER®TAS system implemented at the PERN Oil Terminal in Gdańsk is designed to manage, supervise and automate the processes of oil storage and transhipment. The system provides control over the operation of pumps and pumping processes, records the quantity of the received, stored and disposed product and protects against uncontrolled losses. The system contributes to increasing the safety of technological processes and reduces equipment failures. The system enables the creation of necessary commercial documents and ensures their electronic circulation.