Enter your keyword

System radiowej transmisji danych z Odkrywki Lubstów

IN POWER INDUSTRY AND MINING
portfolio
Investor Name:
Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" S.A
Location:
Konin
Architecture:
2004
About Project

System transmisji radiowej realizuje przesyłanie danych dotyczących pracy pięciu maszyn podstawowych Odkrywki Lubstów (czterech koparek i jednej zwałowarki) do sieci automatyki. Podstawowym zadaniem systemu jest optymalizacja pracy maszyn podstawowych na Odkrywce, poprzez wizualizację stanu pracy urządzeń oraz natychmiastową diagnostykę występujących awarii. Dane pobrane drogą radiową z maszyn są przetwarzane przez serwer obiektowy, zapisywane do bazy danych oraz wizualizowane na stanowisku dyspozytorskim.

The radio transmission system transmits data regarding the operation of five basic machines of the openings of Lubstów (four excavators and one shearer) to the automation network. The basic task of the system is to optimize the operation of basic machines on the open pit, by visualizing the operating status of devices and immediate diagnostics of failures. The data downloaded by radio from the machines are processed by the object server, saved to the database and visualized at the dispatching station.