Enter your keyword

Systemy automatyki instalacji pomocniczych w EC4 Łódź

IN POWER INDUSTRY AND MINING
portfolio
Investor Name:
Veolia Energia Łódź S.A.
Location:
Łódź
Architecture:
2015
About Project

W ramach zadań związanych z przebudową i modernizacją instalacji oleju rozpałkowego oraz stacji sprężonego powietrza zaprojektowano i wykonano nowe systemy automatyki dla tych obiektów. Zainstalowano także nową aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia wykonawcze. Wdrożone systemy mają strukturę rozproszoną i wykorzystują sterowniki PLC oraz stacje komputerowe.

As part of the tasks related to the reconstruction and modernization of lighting oil installations and compressed air stations, new automation systems for these facilities have been designed and built. Also new control and measuring equipment and actuators were installed. The implemented systems have a distributed structure and use PLCs and computer stations.