Enter your keyword

Przeładunek gazu płynnego

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Location:
Warszawa
Architecture:
2010
About Project

Do sterowania instalacji przeładunkowych gazu płynnego w Bazie Paliw wdrożono specjalizowany system automatyki obejmujący swoim zasięgiem fronty kolejowe i autocysternowe oraz zbiorniki magazynowe. System usprawnia czynności związane konfiguracją z tras tłoczenia produktu i zapewnia bezpieczeństwo procesów przeładunku gazu.

To control liquid gas handling installations in the Fuel Depot, a specialized automation system has been implemented, covering railway and car tank fronts as well as storage tanks. The system streamlines the operations related to the configuration from the product pressing routes and ensures the safety of gas handling processes.