Enter your keyword

System SAMER®TAS dla Spółki „Baza Paliw”

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Spółka „Baza Paliw”
Location:
---
Architecture:
2010
About Project

Wdrożony w Spółce „Baza Paliw” system SAMER®TAS zapewnia sterowanie i nadzór nad procesami spedycyjnymi magazynowanych produktów. System obejmuje zasięgiem park zbiornikowy i stanowiska załadunkowe autocystern. Po kilku latach eksploatacji system został poddany rozbudowie i modernizacji. Prowadzony jest stały serwis systemu.

SAMER®TAS system implemented in the company “Fuel base” provides control and supervision over the forwarding processes of stored products. The system covers the reach of the reservoir park and loading stations of road tankers. After several years of operation, the system has been subject to expansion and modernization. Continuous system service is being carried out.