Enter your keyword

System automatyki kotła nr 1 w EC Możejki

IN POWER INDUSTRY AND MINING
portfolio
Investor Name:
AB Orlen Lietuva
Location:
Możejki
Architecture:
2011
About Project

W ramach projektu związanego z przystosowaniem kotła nr 1 w Elektrociepłowni w Możejkach (Orlen Lietuva) do spalania paliwa gazowego, przeprowadzono modernizację i rozbudowę systemu automatyki. Strukturę systemu oparto na nowych wysokowydajnych, redundowanych procesorach PLC i serwerach oraz na nowej platformie SCADA. W strukturze systemu wyodrębniono podsystem odpowiadający za bezpieczeństwo instalacji (ESD) oraz podsystem nadzorujący pracę palników (BMS).

As part of the project related to the adaptation of Boiler No. 1 in Elektrociepłownia in Możejki (Orlen Lietuva) for the combustion of gaseous fuel, modernization and extension of the automation system was carried out. The system structure is based on new high-performance, redundant PLCs and servers as well as on the new SCADA platform. In the system structure, the subsystem responsible for the installation safety (ESD) and the burner supervisory system (BMS) have been separated.