Współpraca Merrid Controls Sp. z o.o. z PARP

Współpraca Merrid Controls Sp. z o.o. z PARP

Wsparcie dla spółki Merrid Controls Sp. z o.o. na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy i zachowania stanu zatrudnienia, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cel projektu: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.10.2020

Planowane efekty: Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej Merrid Controls sp. z o.o.

Wartość projektu: 252.664,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 252.664,47 zł