Centralny system spedycyjny SAMER®NET jest przeznaczony dla operatorów do wspierania dystrybucji produktów naftowych na terminalach paliw, z wykorzystaniem transportu samochodowego. Ścisła współpraca centralnego systemu SAMER®NET   z rozproszonymi systemami automatyki terminali SAMER®TAS umożliwia wykonywanie  rozładunków i załadunków autocystern w trybie samoobsługowym, tzn. kierowcy przywożący lub wywożący produkty, samodzielnie wykonują większość operacji, przy minimalnym udziale pracowników terminala paliw. Istotnym elementem tego  rozwiązania są przeznaczone dla kierowców tzw. kioski multimedialne, czyli urządzenia przypominające bankomat, wyposażone w ekran dotykowy, czytnik kart zbliżeniowych, drukarkę laserową, kamerę oraz interkom głośnomówiący, przystosowane do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Główne zadania systemu obejmują przyjmowanie zleceń wydania lub przyjęcia (z systemu ERP, np. SAP R/3), zarządzanie dyspozycjami (awizacjami pochodzącymi od klientów), zarządzanie danymi podstawowymi kierowców i pojazdów oraz przekazywanie tych danych do podłączonych systemów automatyki SAMER®TAS. Dzięki automatycznej synchronizacji danych podstawowych, kierowca w każdym z terminali paliw jest obsługiwany tą samą kartą zbliżeniową i tym samym kodem PIN, a wszelkie uwagi dotyczące zachowania kierowcy lub usterki pojazdów są dostępne w każdym terminalu paliw operatora.

Istotnym elementem systemu jest aplikacja webowa, która służby odbiorcom hurtowym do rejestrowania awizacji odbioru produktów oraz zarządzania niektórymi danymi podstawowymi (np. miejscami dostawy). Inne dane, takie jak dane osobowe kierowców lub dane autocystern są rejestrowane przez centralne biuro obsługi po uprzedniej weryfikacji ich wiarygodności.

 

Do najważniejszych modułów systemu SAMER®NET należą:

Moduł spedycji samochodowej i planowania przewozu samochodowego:

 • zarządzenie zleceniami wydania i przyjęcia dla systemów SAMER®TAS (źródłem zleceń najczęściej jest system klasy ERP, np. SAP R/3)
 • zarządzanie dyspozycjami wydania i przyjęcia (awizacjami) dla systemów SAMER®TAS (źródłem dyspozycji najczęściej jest istniejący system dispatchingowy klienta lub aplikacja webowa dla klientów, będąca częścią systemu SAMER®NET)
 • zarządzanie upoważnieniami dla kierowców i samochodów
 • zarządzanie danymi podstawowymi kierowców, samochodów, kart identyfikacyjnych, kontrahentów i produktów
 • przeglądanie transportów samochodowych przychodzących i wychodzących, obsługiwanych w systemach SAMER®TAS
 • przeglądanie i archiwizacja dokumentów wjazdowych i wyjazdowych generowanych w systemach SAMER®TAS

Moduł korespondencji:

 • rejestrowanie wniosków o wydanie karty kierowcy lub karty pojazdu przychodzących od klientów (wraz ze skanami wszystkich dołączonych dokumentów papierowych)
 • generowanie listów (pism wychodzących) zaadresowanych do klientów  pt. „Zawiadomienie o wydanych kartach”, które są dołączone do przesyłek z kartami identyfikacyjnymi
 • wysyłanie powiadomień SMS i email do klientów, odbiorców i przewoźników, o postępach załadunku na terminalu paliw

Moduł raportów i bilansów:

 • podgląd na ekranie oraz wydruk raportów i dokumentów udostępnianych przez inne moduły
 • eksport raportów do plików w formacie PDF, HTML, RTF (raporty są eksportowane do ww. formatów z możliwie wiernym odwzorowaniem wyglądu raportu wydrukowanego, w szczególności zachowany jest podział raportu na strony, uwidocznione są stopki i nagłówki itd.)
 • eksport danych z raportów do pliku tekstowego w formacie CSV (ang. Comma Saparated Values – wartości rozdzielone przecinkami – plik CSV jest czytany m.in przez program Microsoft Excel jako prosta tabela z danymi, gotowa do dalszego przetwarzania)
 • wysyłanie raportów za pomocą poczty elektronicznej (raport jest załączony do wiadomości e-mail jako plik w formacie PDF, HTML, RTF lub CSV)

Moduł administracyjny:

 • definiowanie odpowiednio sprofilowanych użytkowników
 • definiowanie profili użytkowników