Wpisz słowo kluczowe

Systemy automatyki w Zakładach P&G

kategoria: INNE BRANŻE
portfolio
Inwestor:
Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Aleksandrów Łódzki
Date:
2009 ÷ 2011
Szczegóły realizacji

W Zakładach P&G w Aleksandrowie Łódzkim prowadzono zarówno prace wdrożeniowe nowych systemów, jak również przeprowadzano modernizacje i rozbudowę istniejących układów automatyki. Największym projektem wdrożeniowym jest system automatyki instalacji wody procesowej, zrealizowany w roku 2008, później w latach 2009 ÷ 2015 kilkakrotnie modernizowany i rozbudowywany. Inne projekty z tej grupy to system automatyki mediów użytkowych UMS, wykonany w 2010 roku oraz system monitorowania linii produkcyjnych PROFICY zrealizowany w roku 2011.

Spośród licznych prac modernizacyjnych, prowadzonych w Zakładach P&G, należy wymienić wykonanie systemów wizyjnych dla linii pakujących (2010, 2011), przebudowę układu sterowania myjni (2011), rozbudowę i unowocześnienie systemów automatyki instalacji wsadowych SGP (2011), a także modyfikacje układów synchronizacji osi maszyn pakujących (2010 ÷ 2014). Ważnym zadaniem, realizowanym w Zakładach P&G od roku 2012, jest modernizacja maszyn produkcyjnych w zakresie układów bezpieczeństwa.