Wpisz słowo kluczowe

System SAMER®TAS w ZPE „Goświnowice”

kategoria: PALIWA PŁYNNE I GAZ
portfolio
Inwestor:
Bioagra S.A.
Lokalizacja:
Goświnowice
Data:
2009 ÷ 2015
Szczegóły realizacji

W ramach projektu, w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice” (Bioagra S.A.), wdrożono system SAMER®TAS z przeznaczeniem do zarządzania spedycją i logistyką dostaw surowców oraz dystrybucją produktów. Dodatkowo system zapewnia kontrolę ruchu pojazdów oraz dostępu osób na teren Zakładu. Po zakończeniu wdrożenia system kilkukrotnie podlegał rozbudowie i modernizacji. Dla systemu prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne.